Formularz danych PAKIET STANDARD

np. Właściciel, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Pełnomocnik
Adres alternatywny do przesyłania oryginału umowy, korespondencji itd.
Adres e-mailowy do osoby która będzie upoważniona do otrzymywania skanów korespondencji poleconej.
Numer na który mają przychodzić powiadomienia SMS o odebranej korespondencji.
W przypadku wyboru "TAK" do pierwszej faktury będzie doliczona opłata za wyrobienie pieczątki z nazwą firmy oraz adresem: Plac Kilińskiego 2. Koszt: 35 zł netto. Pieczątka jest niezbędna do odbioru korespondencji poleconej.