Szkolenie zawodowe 
Pracownik biurowy z elementami księgowości

Oferta szkolenia i stażu na stanowisku „Pracownik biurowy z elementami księgowości” skierowana jest do biernych zawodowo mieszkańców miast średnich województwa podkarpackiego w wieku poniżej 29 lat. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba ucząca się w trybie zaocznym. Czas trwania szkolenia to 100-120h. Czas trwania stażu zawodowego to 6 miesięcy. Stypendium szkoleniowe wynosi ok. 650 zł netto, a stypendium stażowe ok. 1050 zł netto/miesięcznie. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do bezpłatnego egzaminu i otrzymują certyfikat VCC.

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.