Wirtualne biuro – Pakiet STANDARD

Wirtualne Biuro, Sale Szkoleniowe, Szkolenia Unijne

Pakiet STANDARD

Jeśli chcesz abyśmy przygotowali dla Ciebie umowę wypełnij poniższy formularz. Na podstawie przesłanych danych nasz pracownik przygotuje umowę. Dokument będzie gotowy do podpisania w naszym biurze. Istnieje również możliwość przesłania umowy na wskazany adres mailowy.

np. Właściciel, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Pełnomocnik
Adres alternatywny do przesyłania oryginału umowy, korespondencji itd.
Adres e-mailowy do osoby która będzie upoważniona do otrzymywania skanów korespondencji poleconej.
Numer na który mają przychodzić powiadomienia SMS o odebranej korespondencji.
W przypadku wyboru "TAK" do pierwszej faktury będzie doliczona opłata za wyrobienie pieczątki z nazwą firmy oraz adresem: Plac Kilińskiego 2. Koszt: 35 zł netto. Pieczątka jest niezbędna do odbioru korespondencji poleconej.