Studia Podyplomowe Rzeszów

STUDIA PODYPLOMOWE Rzeszów

Akademia Nauk Stosowanych im. Wincenetgo Pola w Lublinie

Uczelnia z 21-letnim doświadczeniem, kształci corocznie kilka tysięcy studentów studiów wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych. Oferta obejmuje 46 kierunków studiów podyplomowych, dostępnych w Rzeszowie przy ul. Wincenetgo Pola 18.

URUCHAMIAMY KIERUNKI NIEZALEŻNIE OD LICZBY OSÓB.

Podchodzimy do każdego słuchacza indywidualnie i elastycznie.

ZAJĘCIA PROWADZIMY STACJONARNIE ORAZ ON-LINE.

Dostosowywujemy się do zmieniających się potrzeb słuchaczy.

NISKIE CZESNE I ELASTYCZNE WARUNKI PŁATNOŚCI.

Ułatwiamy system opłat za studia, dostosowujemy płatności do potrzeb słuchaczy.

SZEROKA KADRA WYKŁADOWCÓW Z RÓŻNYCH OBSZARÓW.

Zajęcia prowadzi szeroka kadra wykładowców – praktyków z wielu dziedzin.

CZESNE od 833zł/semestr

Dogodne raty – zniżki przy
studiowaniu na dwóch kierunkach.

ZNIŻKA 400 zł

Zniżka 400 zł na każdy kierunek studiów przy studiowaniu na dwóch kierunkach jednocześnie.

STUDIA ON-LINE

Część zajęć możemy prowadzić w formie video konferencji. Używamy ZOOM w wersji Premium

STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE
W RZESZOWIE I W CAŁEJ POLSCE:

Szczegóły na podyplomowestudia.eu

Kierunki studiów podyplomowych w Rzeszowie

Kierunki II SEMESTRALNE

Opłata za studia: 2200 zł

• Master of Business Administration (MBA) (7900 zł)
Negocjacje i mediacje
• Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
• Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• Prawo pracy – kadry i płace
• Zarządzanie kulturą
• Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
Zarządzanie oświatą
• Zarządzanie w sporcie – menedżer sportu
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
Mediacje w oświacie
• Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027)

Studia podyplomowe Rzeszów

Kierunki III SEMESTRALNE

Opłata za studia: 2500 zł

• Arteterapia z elementami terapii zajęciowej
• Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
• Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna (3000 zł)
• Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca
Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu: Biologia, Chemia, Etyka i Filozofia, Logistyka i Spedycja, Matematyka, Fizyka, Geografia, Historia, Muzyka, Plastyka, Język Polski, Przedsiębiorczość, Przyroda, Technika, Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, Wiedza o społeczeństwie
• Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna
• Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny
Socjoterapia
• Surdopedagogika
• Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Tyflopedagogika
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przeczytaj więcej na temat naszych kierunkówMasz pytania?

Rozpoczęcie zajęć
marzec/październik każdego roku

Wypełnij podanie na studia online i pobierz gotowy dokument
[]

Skontaktuj się z nami

Adres:

Ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów

Koordynator Beata Jakubas:
Telefon:

573 794 954

17 715 02 52